Chung cư Havila Apartment tại Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Kigali City, Kigali, GPS: -1.9772,30.1089

Điểm: 5.6

Ảnh Havila Apartment

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ Havila Apartment tại địa chỉ: Rwanda, Kigali City, Kigali / 703485 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ Havila Apartment hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Rwanda, Kigali City, Kigali

Website: https://www.booking.com/

Rwanda, Kigali City, Kigali

Website: https://www.booking.com/

Rwanda, Kigali City, Kigali

Website: https://www.booking.com/

Rwanda, Kigali City, Kigali

Website: https://www.booking.com/

Rwanda, Kigali City, Kigali

Website: https://www.booking.com/

Rwanda, Kigali City, Kigali

Website: https://www.booking.com/