Chung cư Large 3 bedroom 3 bathroom mid city 6 queen beds. tại Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles

Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles, GPS: 34.0417,-118.3124

Điểm: 7.8

Mô tả:

Situated in Los Angeles in the California region, Large 3 bedroom 3 bathroom mid city 6 queen beds. Has a balcony.

Ảnh Large 3 bedroom 3 bathroom mid city 6 queen beds.

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Non-smoking rooms
  • Family rooms
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Air conditioning
  • Parking at the hotel
  • Private parking at an adjacent location
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ Large 3 bedroom 3 bathroom mid city 6 queen beds. tại địa chỉ: Hoa Kỳ, Ca Li, Los Angeles / 703485 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ Large 3 bedroom 3 bathroom mid city 6 queen beds. hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận