Chung cư Market flat tại Hungary, Central Hungary, Budapest, Tolnai Lajos utca, 29

Hungary, Central Hungary, Budapest, Tolnai Lajos utca, 29, GPS: 47.4933,19.0749

Điểm: 7.1

Mô tả:

Market flat enjoys a location in Budapest, just a 12-minute walk from Hungarian National Museum and 1.1 km from Dohany Street Synagogue. This apartment is 1.4 km from Great Market Hall and 1.6 km from State Opera House.

Ảnh Market flat

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ Market flat tại địa chỉ: Hungary, Central Hungary, Budapest, Tolnai Lajos utca, 29 / 703484 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ Market flat hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Hungary, Central Hungary, Budapest, Vig utca, 24-26

Website: https://www.booking.com/

Hungary, Central Hungary, Budapest, Berkocsis utca, 25

Website: https://www.booking.com/

Hungary, Central Hungary, Budapest, Tolnai Lajos utca, 29

Website: https://www.booking.com/

Hungary, Central Hungary, Budapest

Website: https://www.booking.com/

Hungary, Central Hungary, Budapest, Tolnai Lajos utca, 29

Website: https://www.booking.com/

Hungary, Central Hungary, Budapest

Website: https://www.booking.com/