Chung cư New House tại Armenia, Yerevan, Arami p`oghots`, 82-84

Armenia, Yerevan, Arami p`oghots`, 82-84, GPS: 40.1841,44.5076

Điểm: 2.9

Ảnh New House

Tính năng:

  • Air conditioning

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ New House tại địa chỉ: Armenia, Yerevan, Arami p`oghots`, 82-84 / 703486 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ New House hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Armenia, Yerevan, Arami p`oghots`, 82-84

Website: https://www.booking.com/

Armenia, Yerevan