Chung cư On Horodotska 133 Apartment tại Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv, Gorodots'ka vulitsia, 133

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv, Gorodots'ka vulitsia, 133, GPS: 49.8367,24.0034

Điểm: 8.1

Mô tả:

On Horodotska 133 Apartment in Lviv provides accommodation with free WiFi, 700 m from The Cathedral of St. George, a 17-minute walk from The Ivan Franko National University of Lviv and a 20-minute walk from The Palace of Counts Pototskikh.

Ảnh On Horodotska 133 Apartment

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ On Horodotska 133 Apartment tại địa chỉ: Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv, Gorodots'ka vulitsia, 133 / 703485 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ On Horodotska 133 Apartment hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv, Gorodots'ka vulitsia, 143

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv, Gorodots'ka vulitsia, 143

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv, Korotka vulitsia, 11

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv, Marka Kropivnits'kogo ploshcha, 1

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv, Gorodots'ka vulitsia, 131

Website: https://www.booking.com/