Chung cư One-Bedroom Apartment on Korotka 8 tại Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv, GPS: 49.8376,24.0035

Điểm: 5.4

Mô tả:

Apartment near St.Elizabeth Church is an accommodation situated in Lviv, 700 m from The Cathedral of St. George and a 17-minute walk from The Ivan Franko National University of Lviv.

Ảnh One-Bedroom Apartment on Korotka 8

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ One-Bedroom Apartment on Korotka 8 tại địa chỉ: Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv / 703484 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ One-Bedroom Apartment on Korotka 8 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv, Korotka vulitsia, 11

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv, Zaliznichna vulitsia, 10

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv, Gorodots'ka vulitsia, 131

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv, Korotka vulitsia, 8б

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Lviv (tỉnh), Lviv, Gorodots'ka vulitsia, 133

Website: https://www.booking.com/