Chung cư Picca Laa Eco Lodge tại Gambia, División Western, Tanji. Llegar a las 16h aprox. Entrada pescadores, village

Gambia, División Western, Tanji. Llegar a las 16h aprox. Entrada pescadores, village, GPS: 13.3583,-16.7926

Điểm: 7.1

Mô tả:

With Tanji Bird Reserve reachable in 3.1 km, Picca Laa Eco Lodge offers accommodation, a restaurant, barbecue facilities, a garden and a bar.

Ảnh Picca Laa Eco Lodge

Tính năng:

  • Hotels with restaurants
  • Conference room/banquet hall
  • Non-smoking rooms
  • Transfer from/to the airport
  • Laundry
  • Breakfast in the room
  • Transfer (additional fee)
  • Transfer from/to the airport (additional fee)
  • Transfer
  • Booking with a breakfast option

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ Picca Laa Eco Lodge tại địa chỉ: Gambia, División Western, Tanji. Llegar a las 16h aprox. Entrada pescadores, village / 703485 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ Picca Laa Eco Lodge hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Gambia, División Western, Sukuta

Website: https://www.booking.com/

Gambia, División Western, Tujereng, village

Website: https://www.booking.com/

Gambia, División Western, Sukuta

Website: https://www.booking.com/

Gambia, División Western, Ghanatown, village

Website: https://www.booking.com/

Gambia, División Western, Sukuta

Website: https://www.booking.com/

Gambia, División Western, Ghanatown, village

Website: https://www.booking.com/