Chung cư Qingdao Newlife Service Apartment tại Trung Quốc, Sơn Đông, 胶南街道

Trung Quốc, Sơn Đông, 胶南街道, GPS: 35.8918,120.007

Mô tả:

Qingdao Newlife Service Apartment is set in Huangdao. Complimentary WiFi is offered.

Ảnh Qingdao Newlife Service Apartment

Tính năng:

  • Family rooms
  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ Qingdao Newlife Service Apartment tại địa chỉ: Trung Quốc, Sơn Đông, 胶南街道 / 703485 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ Qingdao Newlife Service Apartment hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Sơn Đông, 隐珠街道

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Sơn Đông, Hoàng Đảo

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Sơn Đông, Hoàng Đảo

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Sơn Đông, 珠海街道

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Sơn Đông, 珠海街道

Website: https://www.booking.com/