Chung cư Sasho Apartment tại Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, GPS: 42.002,21.4173

Mô tả:

Situated 1.4 km from Stone Bridge in Skopje, this air-conditioned apartment features free WiFi. The unit is 700 m from Luna Park Skopje. Free private parking is available on site.

Ảnh Sasho Apartment

Tính năng:

  • Family rooms

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ Sasho Apartment tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje / 703486 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ Sasho Apartment hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/