Chung cư "Sofia's Heartbeat, Vibes & Burgers" tại Bulgaria, Sofia

Bulgaria, Sofia, GPS: 42.6898,23.3305

Điểm: 9.6

Mô tả:

Offering views of mountain, "Sofia's Heartbeat, Vibes & Burgers" is set in a central area of Sofia, a 6-minute walk from Sofia University St. Kliment Ohridski.

Ảnh "Sofia's Heartbeat, Vibes & Burgers"

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ "Sofia's Heartbeat, Vibes & Burgers" tại địa chỉ: Bulgaria, Sofia / 703487 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ "Sofia's Heartbeat, Vibes & Burgers" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận