Chung cư Tip-Top Apartment tại Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, GPS: 42.0019,21.4186

Mô tả:

Located in Skopje, 1.3 km from Stone Bridge and an 8-minute walk from Luna Park Skopje, Tip-Top Apartment offers free WiFi and air conditioning. Guests staying at this apartment have access to a fully equipped kitchen and a balcony.

Ảnh Tip-Top Apartment

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ Tip-Top Apartment tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje / 703485 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ Tip-Top Apartment hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Website: https://www.booking.com/