Chung cư "White Princess" tại Ukraina, Odessa (tỉnh), Odessa, Bazarna vulitsia, 5/2

Ukraina, Odessa (tỉnh), Odessa, Bazarna vulitsia, 5/2, GPS: 46.4728,30.7505

Mô tả:

Situated a 17-minute walk from Odessa Archaeological Museum, "White Princess" is located in Primorsky of Odessa. Guests staying at this apartment have access to a fully equipped kitchen.

Ảnh "White Princess"

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: căn hộ "White Princess" tại địa chỉ: Ukraina, Odessa (tỉnh), Odessa, Bazarna vulitsia, 5/2 / 703487 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến căn hộ "White Princess" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà khách, nhà trọ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Odessa (tỉnh), Odessa

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Odessa (tỉnh), Odessa

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Odessa (tỉnh), Odessa

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Odessa (tỉnh), Odessa

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Odessa (tỉnh), Odessa

Ukraina, Odessa (tỉnh), Odessa, Bazarna vulitsia, 5/1