Điểm cắm trại ARK Armenia Kapan Eco-Camp tại Armenia, Syunik Province, Kapan

Armenia, Syunik Province, Kapan, GPS: 39.2004,46.4044

Điểm: 8.3

Mô tả:

Offering gardens and vast spaces to walk and play, ARK Armenia Kapan Eco-Camp is set in Kapan, a 15-minutes walk away from the city centre.

Ảnh ARK Armenia Kapan Eco-Camp

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại ARK Armenia Kapan Eco-Camp tại địa chỉ: Armenia, Syunik Province, Kapan / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại ARK Armenia Kapan Eco-Camp hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or nhà trọ\

Địa điểm lân cận

Armenia, Syunik Province, Tatev, village

Website: https://www.booking.com/

Armenia, Syunik Province, Kapan

Website: https://www.booking.com/

Armenia, Syunik Province, Tatev, village

Armenia, Syunik Province, Kapan

Điện thoại: +374 (0)98887894

Website: http://www.arkarmenia.com

Armenia, Syunik Province, Tatev, village