Điểm cắm trại Band-e-Amir Camp Site tại Afghanistan, Bamyan, Yakavlang

Afghanistan, Bamyan, Yakavlang, GPS: 34.8277,67.179

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Band-e-Amir Camp Site tại địa chỉ: Afghanistan, Bamyan, Yakavlang / 83382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Band-e-Amir Camp Site hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or nhà trọ\