Điểm cắm trại Berat Caravan Camping tại Albania, Ciflik, village

Albania, Ciflik, village, GPS: 40.7788,19.8582

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Berat Caravan Camping tại địa chỉ: Albania, Ciflik, village / 75145 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Berat Caravan Camping hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Objects nearby

Albania, Central Albania, Karpen, village

Albania, Southern Albania, Fier

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-16:00

Albania, Southern Albania, Çiflik, village

Điện thoại: +355 694 263 697

Website: http://beratcaravancamping.com

Albania, Karpen, village

Điện thoại: +355 434 03 87

Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-17:30