Điểm cắm trại Brother Ge Desert Campsite Dunhuang tại Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou

Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou, GPS: 40.0953,94.6711

Điểm: 10

Mô tả:

Featuring a free parking lot, Desert Camping Dunhuang offers special accommodation experience near Mingsha Mountain and Yueyaquan Lake. Guests can spend the night in the tent on the desert. Free parking spaces are available at the site.

Ảnh Brother Ge Desert Campsite Dunhuang

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Room service
  • Non-smoking rooms
  • Parking at the hotel
  • Private parking at an adjacent location
  • Street parking

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Brother Ge Desert Campsite Dunhuang tại địa chỉ: Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Brother Ge Desert Campsite Dunhuang hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or nhà trọ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou

Website: https://www.booking.com/