Điểm cắm trại Buddha Camp tại Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba, GPS: 29.1334,34.6863

Mô tả:

Situated within 18 km of Customs (Nuweiba) and 18 km of Ticket office Nuweiba-Aqaba Ferry in Nuweiba, Buddha Camp offers accommodation with free WiFi.

Ảnh Buddha Camp

Tính năng:

  • Hotels with restaurants
  • Laundry
  • Dry cleaning
  • Secure parking

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Buddha Camp tại địa chỉ: Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Buddha Camp hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or nhà trọ\

Địa điểm lân cận

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba

Website: https://www.booking.com/

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba

Website: https://www.booking.com/

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba

Website: https://www.booking.com/

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba

Website: https://www.booking.com/

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba

Website: https://www.booking.com/

Ai Cập, South Sinai Governorate, Nuweiba