Điểm cắm trại بير التخم tại Palestinian Territories, Qaffin, village

Palestinian Territories, Qaffin, village, GPS: 32.4296,35.0916

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại بير التخم tại địa chỉ: Palestinian Territories, Qaffin, village / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại بير التخم hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or nhà trọ\

Địa điểm lân cận

Israel, Haifa District, Hadera

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Israel, Center District, Michmoret, village

Website: https://www.booking.com/

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Palestinian Territories, Area A, Qabatiya

Palestinian Territories, Area B, Zeita, village

Palestinian Territories, Area A, Qabatiya