Điểm cắm trại Camping Taraboshi tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0508,19.4843

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Camping Taraboshi tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 83382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Camping Taraboshi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Baks-Rrjollë, village

Website: https://www.booking.com/

Albania

Điện thoại: +355694261875;+355695272768

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania

Điện thoại: +355692060524

Website: http://www.gardenlandresort.al/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Zogaj, village

Điện thoại: +355695111657

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania

Điện thoại: +355 696 506 746

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355694261875;+355695272768

Hỗ trợ xe lăn: Yes