Điểm cắm trại Caravan Hotel Suite Ajman tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ajman

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ajman, GPS: 25.4525,55.4743

Mô tả:

Located in Ajman, Caravan Hotel Suite Ajman provides accommodation within 6 km of Ajman China Mall.

Ảnh Caravan Hotel Suite Ajman

Tính năng:

  • Non-smoking rooms
  • Family rooms
  • Air conditioning
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Secure parking
  • Street parking
  • Booking with a breakfast option

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Caravan Hotel Suite Ajman tại địa chỉ: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ajman / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Caravan Hotel Suite Ajman hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Sharjah, Tryq `jmn ldy'ry, block 2

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ajman

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ajman

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ajman

Điện thoại: 0097156463631

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Sharjah

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Sharjah