Điểm cắm trại Caravans Vacation tại Israel, South District, Eilat

Israel, South District, Eilat, GPS: 29.5468,34.9694

Ảnh Caravans Vacation

Tính năng:

  • Air conditioning
  • Booking with a breakfast option

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Caravans Vacation tại địa chỉ: Israel, South District, Eilat / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Caravans Vacation hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Israel, South District, Eilat

Website: https://www.booking.com/

Israel, South District, Eilat

Israel, South District, Eilat

Website: https://www.booking.com/

Israel, South District, Eilat

Website: https://www.booking.com/