Điểm cắm trại Cubby House Eco resort tại Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk, GPS: 10.5681,103.5597

Website: http://www.cubbyhouse.asia

Wi-Fi: wlan

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-21:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Cubby House Eco resort tại địa chỉ: Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Cubby House Eco resort hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà khách, nhà trọ, khách sạn or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Preah Sihanouk, Daeum Tkov Village, village

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Koh Kong, Kiri Sakor

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Website: https://www.booking.com/

Campuchia, Preah Sihanouk, Koh Toch Village, village

Điện thoại: +855 10 84 22 00

Website: http://www.sandbank.life

Việt Nam, Kien Giang Province, Duong Dong