Điểm cắm trại Danish refugee council tại Iraq, Erbil

Iraq, Erbil, GPS: 36.2238,43.9959

Website: http://drc.dk

Giờ mở cửa: Su-Th 08:30-16:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Danish refugee council tại địa chỉ: Iraq, Erbil / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Danish refugee council hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or nhà trọ\

Địa điểm lân cận

Iraq

Iraq, Erbil, Bahrka - Ainkawa Road, R3 171

Điện thoại: +9647501938989

Website: https://www.samaritanspurse.org

Giờ mở cửa: 24/7

Iraq, Erbil

Iraq, Erbil

Website: http://drc.dk

Giờ mở cửa: Su-Th 08:30-16:30

Iraq, Erbil