Điểm cắm trại DRC-Support office tại Iraq, Erbil

Iraq, Erbil, GPS: 36.2239,43.9959

Website: http://drc.dk

Giờ mở cửa: Su-Th 08:30-16:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại DRC-Support office tại địa chỉ: Iraq, Erbil / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại DRC-Support office hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà khách, nhà trọ, khách sạn or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Iraq, Erbil

Website: http://drc.dk

Giờ mở cửa: Su-Th 08:30-16:30

Iraq

Iraq, Erbil, Bahrka - Ainkawa Road, R3 171

Điện thoại: +9647501938989

Website: https://www.samaritanspurse.org

Giờ mở cửa: 24/7

Iraq, Erbil

Iraq, Erbil