Điểm cắm trại Dunhuang Carnival Campground tại Trung Quốc, Cam Túc, Đôn Hoàng

Trung Quốc, Cam Túc, Đôn Hoàng, GPS: 40.146,94.6659

Mô tả:

Providing barbecue facilities, Dunhuang Carnival Campground is located in Dunhuang, not far from Dunhuang Meteorological Bureau.

Ảnh Dunhuang Carnival Campground

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Dunhuang Carnival Campground tại địa chỉ: Trung Quốc, Cam Túc, Đôn Hoàng / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Dunhuang Carnival Campground hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or nhà trọ\

Địa điểm lân cận