Điểm cắm trại Dunhuang Desert Theme Camping tại Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou

Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou, GPS: 40.0953,94.6655

Mô tả:

Dunhuang Desert Theme Camping is located in the Mingsha Mountain and Crescent Spring district of Dunhuang, 1.1 km from Dunhuang Longquan Villa and 1.2 km from Dunhuang Minsu Museum.

Ảnh Dunhuang Desert Theme Camping

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Dunhuang Desert Theme Camping tại địa chỉ: Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Dunhuang Desert Theme Camping hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or nhà trọ\

Địa điểm lân cận