Điểm cắm trại Dunhuang Gobi Desert Adventure Camping tại Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou

Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou, GPS: 40.0968,94.6749

Mô tả:

Set in Dunhuang in the Gansu region, with Dunhuang Minsu Museum and Mingsha Mountain and Crescent Moon Spring nearby, Dunhuang Gobi Desert Adventure Camping offers accommodation with free private parking.

Ảnh Dunhuang Gobi Desert Adventure Camping

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Private parking at an adjacent location

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Dunhuang Gobi Desert Adventure Camping tại địa chỉ: Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Dunhuang Gobi Desert Adventure Camping hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou

Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou

Website: https://www.booking.com/