Điểm cắm trại Dunhuang Star and Desert Campground tại Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou

Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou, GPS: 40.1254,94.6679

Mô tả:

Located in Dunhuang in the Gansu region, with Silu Mores Garden and Dunhuang Museum nearby, Dunhuang Star and Desert Campground provides accommodation with free WiFi and free private parking. Baima Tower is 2.

Ảnh Dunhuang Star and Desert Campground

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Transfer from/to the airport
  • Family rooms
  • Internet access
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Free Wi-Fi
  • Transfer from/to the airport (additional fee)
  • Parking at the hotel
  • Private parking at an adjacent location

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Dunhuang Star and Desert Campground tại địa chỉ: Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Dunhuang Star and Desert Campground hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or nhà trọ\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Cam Túc, Đôn Hoàng

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou

Website: https://www.booking.com/