Điểm cắm trại Farma Sotira tại Albania, Southern Albania, Leskovik

Albania, Southern Albania, Leskovik, GPS: 40.2148,20.6463

Điện thoại: +355 692 342 529

Website: http://www.farmasotira.com

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Farma Sotira tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Leskovik / 83382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Farma Sotira hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Pulahë, village

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Ioannina

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Ioannina

Hy Lạp, Epirus - Western Macedonia, Ioannina

Albania, Southern Albania, Gërmenj, village