Điểm cắm trại Hooray Happy Island Motor House tại Trung Quốc, Phúc Kiến, Shentu, village

Trung Quốc, Phúc Kiến, Shentu, village, GPS: 24.0269,117.828

Mô tả:

With a garden and a bar, Hooray Happy Island Motor House provides accommodation with free WiFi.

Ảnh Hooray Happy Island Motor House

Tính năng:

  • Hotels with restaurants
  • Room service
  • Conference room/banquet hall
  • Non-smoking rooms
  • Family rooms
  • Air conditioning
  • Booking with a breakfast option

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Hooray Happy Island Motor House tại địa chỉ: Trung Quốc, Phúc Kiến, Shentu, village / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Hooray Happy Island Motor House hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Phúc Kiến, Hạ Môn

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2