Điểm cắm trại KAMPI VEROR tại Albania, Velipojë, village

Albania, Velipojë, village, GPS: 41.8628,19.4056

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại KAMPI VEROR tại địa chỉ: Albania, Velipojë, village / 75701 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại KAMPI VEROR hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Objects nearby

Albania, Northern Albania, Baks-Rrjollë, village

Điện thoại: +355693812054

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Baks-Rrjollë, village

Montenegro, Shtoji i Sipërm, village

Albania, Northern Albania, Baks-Rrjollë, village

Điện thoại: +355693812054

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Montenegro, Ulcinj

Montenegro