Điểm cắm trại KAMPI VEROR tại Albania, Velipojë, village

Albania, Velipojë, village, GPS: 41.8628,19.4056

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại KAMPI VEROR tại địa chỉ: Albania, Velipojë, village / 83382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại KAMPI VEROR hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà khách, nhà trọ, khách sạn or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Baks-Rrjollë, village

Website: https://www.booking.com/

Montenegro, Shtoji i Poshtëm, village

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Baks-Rrjollë, village

Điện thoại: +355693812054

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Montenegro, Shtoji i Sipërm, village

Albania, Northern Albania, Baks-Rrjollë, village

Điện thoại: +355693812054

Hỗ trợ xe lăn: Limited