Điểm cắm trại Kamping tại Albania, Northern Albania, Nicaj-Shosh, village

Albania, Northern Albania, Nicaj-Shosh, village, GPS: 42.2382,19.7439

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Kamping tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Nicaj-Shosh, village / 83382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Kamping hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách or nhà trọ\

Địa điểm lân cận

Albania

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Theth, village

Điện thoại: +355674619592

Website: http://www.booking.com/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Northern Albania, Fierzë, village

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Northern Albania, Curraj i Epërm, village

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Northern Albania, Theth, village

Albania, Theth, village