Điểm cắm trại Be'er Milka campsite tại Israel, South District, Beer Milka, village

Israel, South District, Beer Milka, village, GPS: 30.9436,34.4001

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Be'er Milka campsite tại địa chỉ: Israel, South District, Beer Milka, village / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Be'er Milka campsite hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Israel, South District, Beer Milka, village

Website: https://www.booking.com/

Israel, South District, Nizzana, village

Điện thoại: 054-2111154

Website: http://yesusum.co.il/

Israel, South District, Ezuz, village

Điện thoại: 1800-350550

Israel, South District, Shizaf, village

Website: http://www.weekend.co.il/

Israel, South District, Yerocham

Website: http://www.shayarot.co.il

Israel, South District, Yerocham