Điểm cắm trại Legend Star Camp tại Trung Quốc, Quý Châu, Tuân Nghĩa

Trung Quốc, Quý Châu, Tuân Nghĩa, GPS: 27.8089,106.8616

Mô tả:

Providing a garden and free WiFi, Legend Star Camp features accommodation in Gaoping.

Sao: 3

Ảnh Legend Star Camp

Tính năng:

  • Hotels with restaurants
  • Room service
  • Conference room/banquet hall
  • Non-smoking rooms
  • Family rooms
  • Breakfast in the room
  • Air conditioning
  • Designated smoking spots
  • Secure parking
  • Booking with a breakfast option

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Legend Star Camp tại địa chỉ: Trung Quốc, Quý Châu, Tuân Nghĩa / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Legend Star Camp hoặc các nơi gần bạn nhất: [object-nearby] Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\