Điểm cắm trại Rausu Onsen Campground tại Nhật Bản, Hokkaido, Rausu

Nhật Bản, Hokkaido, Rausu, GPS: 44.0327,145.1566

Điện thoại: +81 0153 87-2126

Hỗ trợ xe lăn: No

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Rausu Onsen Campground tại địa chỉ: Nhật Bản, Hokkaido, Rausu / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Rausu Onsen Campground hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Hokkaido, Shibetsu

Nhật Bản, Hokkaido, Koshimizu

Nhật Bản, Hokkaido, Abashiri, Hokkaidō

Nhật Bản, Hokkaido, Abashiri, Hokkaidō