Điểm cắm trại Mali i Robit tại Albania, Central Albania, Golem, village

Albania, Central Albania, Golem, village, GPS: 41.2329,19.5173

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Mali i Robit tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Golem, village / 83382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Mali i Robit hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà khách, nhà trọ, khách sạn or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Durrës

Website: https://www.booking.com/

Albania, Northern Albania, Durrës

Albania

Điện thoại: +355.682242342

Website: http://www.campingtirana.al

Albania, Northern Albania, Shënavlash, village

Giờ mở cửa: Mo-Sa 10:00-22:00

Albania, Karpen, village

Điện thoại: +355 434 03 87

Albania, Central Albania, Karpen, village

Điện thoại: +355 694 151 502

Website: http://www.kampingpaemer.com/