Điểm cắm trại Mbrostar KP191 tại Albania, Southern Albania, Fier

Albania, Southern Albania, Fier, GPS: 40.7692,19.5897

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-16:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Mbrostar KP191 tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Fier / 83382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Mbrostar KP191 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà khách, nhà trọ, khách sạn or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Fier

Website: https://www.booking.com/

Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Ciflik, village

Albania, Southern Albania, Çiflik, village

Điện thoại: +355 694 263 697

Website: http://beratcaravancamping.com

Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-17:30

Albania, Southern Albania, Berat

Điện thoại: 00355 69 759 2339