Điểm cắm trại منزل ابو خالد مطر tại Palestinian Territories, Nuseirat Refugee Camp

Palestinian Territories, Nuseirat Refugee Camp, GPS: 31.4568,34.3951

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại منزل ابو خالد مطر tại địa chỉ: Palestinian Territories, Nuseirat Refugee Camp / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại منزل ابو خالد مطر hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Al Maghazi

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Al Maghazi

Palestinian Territories, al-Qarara