Điểm cắm trại Nashos Camping & Restaurant tại Albania, Southern Albania, Himarë

Albania, Southern Albania, Himarë, GPS: 40.1064,19.7291

Điện thoại: +35568 834 9439

Website: http://www.nashoscamping.com

Wi-Fi: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Nashos Camping & Restaurant tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Himarë / 83382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Nashos Camping & Restaurant hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà khách, nhà trọ, khách sạn or nhà nghỉ\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Himarë

Website: https://www.booking.com/

Albania, Southern Albania, Himarë

Điện thoại: +355 692 313 854

Albania, Southern Albania, Spile, village

Điện thoại: +355 673 122 122

Website: http://www.camping-kranea.com/

Albania, Southern Albania, Spile, village

Albania, Southern Albania, Himarë

Điện thoại: +355 693 872 041

Website: http://www.alkoga.de

Giờ mở cửa: 24/7

Albania, Southern Albania, Spile, village

Điện thoại: +355674905519