Điểm cắm trại Ein Zeitim Park tại Israel, North District, Safed

Israel, North District, Safed, GPS: 33.008,35.4814

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Ein Zeitim Park tại địa chỉ: Israel, North District, Safed / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Ein Zeitim Park hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Israel, North District, Hatzor HaGlilit

Website: https://www.booking.com/

Israel, North District, Ramot Naftali, village

Website: https://www.booking.com/

Israel, North District, Meron, village

Israel, North District, Hatzor HaGlilit

Israel, North District, Shefer, village

Israel, North District, Sasa, village