Điểm cắm trại Kdard La Tente tại Campuchia, Kampot

Campuchia, Kampot, GPS: 10.5693,104.0055

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Kdard La Tente tại địa chỉ: Campuchia, Kampot / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Kdard La Tente hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Website: https://www.booking.com/

Việt Nam, Kien Giang Province, Kiên Lương

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Website: http://www.cubbyhouse.asia

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-21:00

Việt Nam, Kien Giang Province, Duong Dong

Campuchia, Kampot

Điện thoại: +855966786570

Website: http://www. welcomebyebye. net

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-19:00

Việt Nam, Kien Giang Province, Duong Dong