Điểm cắm trại Shanxingzhe International Shamo Camping tại Trung Quốc, Cam Túc, Qili

Trung Quốc, Cam Túc, Qili, GPS: 40.1071,94.6459

Mô tả:

Situated in Dunhuang, Shanxingzhe International Shamo Camping features accommodation 7 km from Dunhuang Historical Exhibition Park and 8 km from Leiyin Temple.

Ảnh Shanxingzhe International Shamo Camping

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Pets allowed
  • Transfer from/to the airport
  • Transfer from/to the airport (additional fee)
  • Parking at the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Shanxingzhe International Shamo Camping tại địa chỉ: Trung Quốc, Cam Túc, Qili / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Shanxingzhe International Shamo Camping hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Cam Túc, Qili

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou

Website: https://www.booking.com/

Trung Quốc, Cam Túc, Shazhou

Website: https://www.booking.com/