Điểm cắm trại Tent Rise Sun tại Palestinian Territories, Jerusalem District, Jerusalem

Palestinian Territories, Jerusalem District, Jerusalem, GPS: 31.5231,35.3052

Điện thoại: +972522618443

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Tent Rise Sun tại địa chỉ: Palestinian Territories, Jerusalem District, Jerusalem / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Tent Rise Sun hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Area A, Hebron

Palestinian Territories, Metsokei Dragot, village

Palestinian Territories, Mitspe Shalem, village

Palestinian Territories, Sa'eer