Điểm cắm trại Verde Lodge Camping Site tại Costa Rica, Provincia Cartago, Cartago

Costa Rica, Provincia Cartago, Cartago, GPS: 9.7489,-83.7534

Mô tả:

Located in Tapantí, Verde Lodge Camping Site features free WiFi and units equipped with a kitchenette.

Ảnh Verde Lodge Camping Site

Tính năng:

  • Non-smoking rooms
  • Accessible rooms
  • Family rooms
  • Wi-Fi access throughout the hotel
  • Booking with a breakfast option

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cắm trại Verde Lodge Camping Site tại địa chỉ: Costa Rica, Provincia Cartago, Cartago / 83380 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cắm trại Verde Lodge Camping Site hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Costa Rica, Provincia San José, San Isidro de El General

Website: https://www.booking.com/

Costa Rica, Provincia Cartago, Turrialba

Website: https://www.booking.com/

Costa Rica, Provincia San José, San Isidro de El General

Website: https://www.booking.com/

Costa Rica, Provincia San José, San Isidro de El General

Website: https://www.booking.com/

Costa Rica, Provincia San José, Santa María

Costa Rica, Provincia Cartago, Turrialba