Nhà trọ 1 tại Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Deliatyn

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Deliatyn, GPS: 48.5087,24.6057

Điểm: 10

Ảnh 1

Tính năng:

  • Wi-Fi access throughout the hotel

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách 1 tại địa chỉ: Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Deliatyn / 632922 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách 1 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Yaremcha

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Deliatyn

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Yaremcha

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Deliatyn

Website: https://www.booking.com/

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Yaremcha

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Yaremcha

Website: https://www.booking.com/