Nhà trọ 25 September Lodge tại Malawi, Mangochi

Malawi, Mangochi, GPS: -14.4825,35.2574

Mô tả:

25 September Lodge is offering accommodation in Mangochi. Boasting a 24-hour front desk, this property also provides guests with a restaurant. The property is non-smoking and is set 1.9 km from Queen Victoria Clock Tower.

Ảnh 25 September Lodge

Tính năng:

  • Hotels with parking
  • Hotels with restaurants
  • Non-smoking rooms
  • Family rooms
  • Parking at the hotel
  • Private parking at an adjacent location

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách 25 September Lodge tại địa chỉ: Malawi, Mangochi / 632928 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách 25 September Lodge hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Malawi, Mangochi

Website: https://www.booking.com/

Malawi, Mangochi