Nhà trọ Florians Guesthouse tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0992,19.5164

Điện thoại: +355682335921

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Florians Guesthouse tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 102788 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Florians Guesthouse hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà trọ, khách sạn or nhà nghỉ\

Objects nearby

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Bujar Bishanaku, 16

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +355674827971

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër