Nhà trọ Abana khobar tại Ả Rập Saudi, Eastern Region, Khobar

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Khobar, GPS: 26.3021,50.193

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Abana khobar tại địa chỉ: Ả Rập Saudi, Eastern Region, Khobar / 632922 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Abana khobar hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ or cắm trại\

Địa điểm lân cận

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Khobar

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Khobar

Điện thoại: +96613806500

Giờ mở cửa: Su-Th 07:00-17:00

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Khobar

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Khobar

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Khobar

Ả Rập Saudi, Eastern Region, Khobar