Nhà trọ Agha Khan Guest House tại Afghanistan, Bamyan, Shahr-e-naw Bamyan

Afghanistan, Bamyan, Shahr-e-naw Bamyan, GPS: 34.8146,67.8256

Wi-Fi: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Agha Khan Guest House tại địa chỉ: Afghanistan, Bamyan, Shahr-e-naw Bamyan / 102788 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Agha Khan Guest House hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: căn hộ, cắm trại, nhà trọ, khách sạn or nhà nghỉ\

Objects nearby

Afghanistan, Bamyan, Shahr-e-naw Bamyan

Afghanistan, Bamyan, Bamiyan

Afghanistan, Bamyan, Kart-e-Sulh, village

Afghanistan, Bamyan, Shahr-e-naw Bamyan