Nhà trọ Al Jouri Modern tại Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jirubah, village

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jirubah, village, GPS: 21.3538,40.267

Điểm: 6.9

Mô tả:

Providing a shared lounge, Al Jouri Modern offers accommodation in Al Hada. Complimentary WiFi is provided.

Ảnh Al Jouri Modern

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà khách Al Jouri Modern tại địa chỉ: Ả Rập Saudi, Makkah Region, Jirubah, village / 632928 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà khách Al Jouri Modern hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục nhà nghỉ ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà nghỉ, cắm trại, nhà trọ, căn hộ or khách sạn\

Địa điểm lân cận

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Ta'if

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Al Hawiyah

Website: https://www.booking.com/

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Ad Dar al Bayda

Website: https://www.booking.com/

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Al Hada, village

Website: https://www.booking.com/

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Al Hada, village

Website: https://www.booking.com/

Ả Rập Saudi, Makkah Region, Al Hawiyah